ustawienia systemowe

Metoda wywodzi się z ustawień wg. Berta Hellingera prowadzonych z udziałem reprezentantów. W ustawieniu indywidualnym klient ustawia swoją rodzinę przy pomocy małych plastikowych figurek, kartek lub innych przedmiotów w przestrzeni albo obrazów w wyobraźni. Ustawienie oddziałuje na dwu płaszczyznach – indywidualnej i systemowej, czyli powoduje zmiany w umyśle klienta oraz w samym systemie.
 
Techniki tej możemy używać zarówno do pracy nad życiem osobistym, jak i zawodowym. Stosowana jest w psychoterapii, doradztwie organizacyjnym, coachingu, diagnozowaniu trudności szkolnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, wspieraniu procesów twórczych, samorozwoju. W zależności od potrzeb ustawienie może przybrać formę jednorazowej konsultacji lub może być punktem wyjścia do dłuższej pracy.

Korzyści wynikające z ustawienia to:

  • Odnalezienie dostępu do własnych wewnętrznych zasobów/ potencjału
  • Trwałe uspokojenie i wzrost poczucia pewności siebie, uzyskanie nowych zasobów energii i poprawa nastroju
  • Zanik objawów nerwicowych
  • Wzrost zdolności do pracy
  • Możliwość budowania lepszych związków
  • Zniknięcie lub zmniejszenie bólu somatycznego
  • Dostęp do głębokiej nieświadomej wiedzy o własnym systemie rodzinnym, a także możliwość zainicjowania istotnych zmian

    Przed ustawieniami wskazane jest zebranie wywiadu rodzinnego dotyczącego ważnych wydarzeń z życia rodziców, ich rodzeństwa, dziadków i ich rodzeństwa oraz pradziadków. Chodzi tu o dramatyczne zdarzenia, takie jak: przemoc, prześladowania, zbrodnie, ciężkie choroby, kalectwo, choroby psychiczne, upośledzenie, utrata majątku, przeżycia wojenne, przesiedlenia, a także o osoby wykluczone (zapomniane, wcześnie zmarłe, również poronienia, aborcje, śmierć po porodzie). Znaczenie maja także wcześniejsze ważne związki, wielkie miłości, tęsknoty rodziców i dziadków.