Terapia dorosłych i młodzieży

Terapia krótkoterminowa

Terapia do 10-12 spotkań. Zwykle dotyczy rozwiązania jakiegoś typu trudności u osób, które dotychczas dobrze radziły sobie w życiu. Wypracowujemy nowe sposoby zachowania, weryfikujemy przekonania związane z dziedziną życia, w której pojawił się problem. Zwykle to wystarczy, by człowiek mógł dalej efektywnie radzić sobie sam.

interwencja kryzysowa

To również praca krótkoterminowa, najczęściej kilka spotkań. Przeznaczona jest dla osób, które znalazły się w trudnej, często nieoczekiwanej sytuacji życiowej. Przykładami mogą być śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, przeżycie traumatycznej sytuacji np. gwałtu czy wypadku, ale też nagła utrata pracy. Koncentrujemy się na udzieleniu wsparcia, lepszym zrozumieniu i przyjęciu danego doświadczenia, pogodzeniu się z tym, co nieuchronne i wypracowaniu podstawowych sposobów radzenia sobie z trudnym przeżyciem czy nieszczęściem.

Psychoterapia długoterminowa

Przeznaczona jest dla osób odczuwających trudności w wielu dziedzinach życia, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, nerwicowe, zaburzenia osobowości. Pracujemy w niej nad relacjami z innymi ludźmi, podejściem do samego siebie i zdarzeń życiowych, próbujemy zrozumieć jak ukształtowały nas wydarzenia i relacje z przeszłości, dokonujemy głębokiej zmiany na wielu płaszczyznach życia. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu (czasem dwa razy w tygodniu lub raz na dwa tygodnie) przez dłuższy czas.