Job coaching

Propozycja dla osób, które chcą poznać swoje predyspozycje zawodowe i na ich podstawie podjąć decyzję co do dalszej drogi kształcenia się lub zmiany profilu zawodowego. 

Pierwszy krok to badanie testowe. Test Career Direct to jedno z najbardziej  wszechstronnych narzędzi dostępnych na rynku. Dostępny jest w 18 językach,  trenerzy działają w 47 krajach.

Osoba, która chce poznać swój profil zawodowy wypełnia test on-line, składający się z ponad 600 pytań. Test bada cztery istotne składniki ważne przy wyborze kariery:

  • Osobowość – czyli w jaki sposób naturalnie reagujemy na różne sytuacje i wydarzenia 
  • Zainteresowania – to, co najchetniej robimy, co sprawia nam radość i satysfakcję 
  • Umiejętności – czyli wszystkie kompetencje jakie dotychczas nabyliśmy
  • Wartości  – to, co kieruje naszym życiem i  decyzjami

Wynik testu to szczegółowe podsumowanie w formie 30 stronicowego raportu.

Oprócz testu klient otrzymuje mailowo zestaw pytań, które są bardzo pomocne przy określaniu jego potencjału.

Kolejny krok, to 2 – 3 spotkania coachingowe poświęcone na omówienie wyników i ustalenie w jaki sposób klient może najlepiej wykorzystać swój potencjał.  

W przypadku pracy z młodzieżą na jedną sesję zapraszamy również rodzica.

Job coaching może być zarówno samodzielnym, zamkniętym procesem jak i stanowić fragment dłuższej pracy coachingowej.