cennik i zasady współpracy

  • Decyzję o czasie trwania i rodzaju terapii/coachingu podejmują wspólnie terapeuta i klient.
  • Sesje odbywają się w ustalonych wcześniej godzinach. W przypadku spóźnienia klienta sesja nie ulega przedłużeniu. Opóźnienia powstałe z winy terapeuty odrabiamy w czasie następnej wizyty lub ustalamy inny termin.
  • Spotkania prosimy odwoływać najpóźniej poprzedniego dnia przed terminem wizyty. W przypadku nieodwołania wizyty należy za nią zapłacić przy następnym spotkaniu.
  • W przypadku decyzji o zaprzestaniu terapii prosimy o powiadomienie o tym terapeuty.
  • Wszelkie dane klienta i informacje od niego uzyskane są objęte tajemnicą zawodową. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia oraz inne sytuacje określone prawem.
  • Wszyscy terapeuci zobowiązani są do regularnego superwizowania swojej pracy przy zachowaniu anonimowości omawianych osób.
Terapia indywidualna 170 zł/ 50 minut - godzina
Terapia par i małżeństw 250 zł/ półtorej godziny
Sesja rodzinna/ spotkanie z rodzicami osoby niepełnoletniej 250 zł/ półtorej godziny
Ustawienia systemowe (Hellingerowskie) z użyciem klocków lub figurek 250 zł za spotkanie (sesja ustawień trwa zwykle około godziny)
Coaching250 zł - 60-90 minutowa sesja
(cena dla firm i instytucji ustalana jest każdorazowo i zależy od zakresu wykonywanej usługi)
Job coaching:
Licencja testu 200 zł
Spotkania w procesie job coachingu170 zł/godzinę lub 250 zł/ półtorej godziny