zespół

monika

Monika Główczak-Polak​

psycholog, psychoterapeuta
założycielka gabinetu Punkt Zwrotny

Zajmuje się:

 • Terapią indywidualną (krótko- i długoterminową)
 • Terapią rodzin i par/ małżeństw
 • Prowadzi terapię indywidualną oraz par, małżeństw i rodzin.
 • Pracuje z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe i nerwicowe oraz zaburzenia osobowości.
 • Zajmuje się również osobami przechodzącymi przez sytuacje kryzysowe, pomaganiem w określeniu na nowo swoich wartości, celów i priorytetów, odnalezieniu się w nowych okolicznościach, które przyniosło życie
 • W pracy korzysta z podejścia systemowego wzbogacając je technikami psychoterapii neurolingwistycznej (NLPt), hipnoterapią, a przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. W razie potrzeby współpracuje z lekarzami psychiatrami i specjalistami z innych dziedzin medycyny.

Doświadczenie zawodowe

 • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w MSWiA
 • Asystent w I klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
 • Od 2001 prowadzi własny gabinet, współpracuje z gabinetem psychiatrycznym Psychiatria-Piotrowscy.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna,
 • Kurs Terapii Rodzin i Małżeństw – dwuletni kurs Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • Szkolenie „Terapia rodzin metodą ustawień systemowych Berta Hellingera” – kurs podstawowy i zaawansowany
 • Certyfikat NLPt (Neurolingwistycznej Psychoterapii)
 • „Hipnoza i hipnoterapia” – Polski Instytut NLP
 • Jest jedną z założycielek Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Terapii NLPt.
iwona

Iwona Prusicka-Kozłowska

psycholog, psychoterapeuta, coach

Prowadzi:

 • terapię indywidualną, krótko- i długoterminową
 • indywidualne ustawienia systemowe/rodzinne na symbolach
 • treningi relaksacyjne indywidualne oraz grupowe
 • coaching indywidualny
 • grupowe treningi uważności dla dzieci

Specjalizuje się w pracy z osobami:

 • cierpiącymi z powodu lęku, depresji, nerwicy, przewlekłego zmęczenia, nadmiernego napięcia i stresu,
 • będącymi w kryzysie osobistym bądź zawodowym, stojącymi przed trudnymi wyborami, stojącymi u progu ważnych, życiowych decyzji.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu:

 • neurolingwistyki,
 • hipnozy / hipnoterapii ericksonowskiej,
 • ustawień systemowych,
 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe:

Jako psychoterapeuta:
10 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i konsultacji psychologicznych w ośrodkach prywatnych.
Staż w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale ogólnopsychiatrycznym z pododdziałem podwójnej diagnozy.

Jako coach:
15 letnie doświadczenie korporacyjne na stanowisku Specjalisty, Trenera (umiejętności twarde), Analityka Biznesowego oraz Managera, w obszarze finansów oraz zarządzania projektami IT/IM.
Pracuje w środowisku międzynarodowym, rozumie biznes i specyfikę pracy korporacyjnej, chętnie pracuje z właścicielami firm, oraz osobami zatrudnianymi na wszystkich szczeblach organizacji.

Jej praca z klientem skoncentrowana jest na celu, rozwiązaniach, głębokim zrozumieniu przyczyn nieradzenia sobie w definiowanych obszarach. Towarzyszy klientowi w wyborze strategii, które pozwolą mu zbliżyć się do celu, identyfikowaniu przeszkód, ograniczających przekonań, a przede wszystkim w uświadamianiu sobie zasobów i umiejętności, które często stanowią fundament przyszłych zmian. W swojej pracy koncentruje się na tematach ważnych dla klienta i przez niego określonych. W pracy korzysta z regularnej superwizji.

 

Wykształcenie:

 • Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC.
 • Posiada brytyjski certyfikat Trenera Mindfulness dla dzieci organizacji Youth Mindfulness
 • Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego –Studium Neuro-lingwistycznej Psychoterapii w Polskim Instytucie NLP,
 • Magister Psychologii (SWPS), oraz magister Ekonomii (WSB-NLU),
 • Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ARG) – Manager Zasobów Ludzkich.

Magdalena Kamieniecka

psycholog, coach

Prowadzi:

 • terapię rodzin
 • terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (od 15 r.ż)
 • coaching decyzji edukacyjnych i zawodowych

 

Pracuje z:

 • rodzinami nad rozumieniem i rozwiązywaniem sytuacji trudnych, kryzysowych, konfliktowych (w tym tzw. trudności wychowawczych)
  młodzieżą i dorosłymi nad rozwiązywaniem aktualnych trudności doświadczanych w życiu osobistym i zawodowym (szkolnym)
  osobami, które doświadczają trudności adaptacyjnych, zaburzeń nastroju, przechodzą przez sytuacje kryzysowe, odczuwają silny stres i niepokój
 • młodzieżą w obszarze trudności wynikających z funkcjonowania w systemie szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym (wynikających z okresu dojrzewania)
 • zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłym w kontekście decyzji dotyczących wyborów edukacyjno – zawodowych (wybór i zmiana szkoły, zmiana pracy, przekwalifikowanie się, bilans kompetencji itd.)

Z ośrodkiem Punkt Zwrotny współpracuje od 2013 roku.


Kształciła się w Poradni Psychoedukacji i Terapii „Plus” we Wrocławiu – Praca z rodziną w ujęciu systemowym.

Jest absolwentką podyplomowych studiów Psychologia Sportu – AWF w Warszawie. Ukończyła szkołę Trenerów Biznesu i w Szkołę Coachów (Grupa TROP).

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (2000 r.)

Stale bierze udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących różnych obszarów pracy z młodzieżą i z rodzinami: m.in. Diagnoza Psychologiczna Sytuacji Rodzinnej Pacjenta w Oparciu o Teorię Systemowej Terapii Rodzin (Ośrodek Terapii Systemowej Kraków), Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne (UW), konferencja szkoleniowa Zbudować Przymierze. Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami Ośrodek Terapii Rodzin i Par Katowice).

Prowadzi Fundację ZwrotNa. Tworzy wieloetapowe projekty rozwojowe dla młodzieży w obszarze podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych, w ramach tych działań prowadzi warsztaty i zajęcia w szkołach. Pracuje także jako trener – szkoli nauczycieli i doradców zawodowych. Przez blisko 10 lat pracowała w obszarze badań społecznych i marketingowych.

Janusz-Jedrzejczyk_400x600

Jan Jędrzejczyk

psycholog, psychoterapeuta, coach

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną
 • coaching indywidualny

W ramach psychoterapii pracuje z problemami lękowymi, depresyjnymi, trudnymi emocjami (takimi jak gniew, wstyd, poczucie winy), problemami w relacjach, kryzysem życiowym, czy niskim poczuciem własnej wartości.

W coachingu pracuje m.in. z ulepszaniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery.

Korzysta z metod Coachingu Wielopoziomowego, Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, podejść poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy, Panoramy Społecznej i innych. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych zmianach u klientów, dlatego też opiera ją o podstawy naukowe.

Doświadczenie
Od 2011 pracuje z klientami prywatnie. Doświadczenie zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, na oddziałach psychiatrycznych: Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wykształcenie

 • studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (w trakcie),
 • 4-letnie Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (w trakcie),
 • studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek psychologia, specjalizacja Psychoterapia,
 • Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching) zakończone uzyskaniem certyfikatu Coacha MLC,
 • Certyfikaty Praktyka NLP i Mistrza Praktyka NLP (spełniające wymagania European Association for NLPt), Praktyka Beyond NLP, Praktyka Integral Eye Movement Therapy. W sumie około 1000 godzin szkoleń z różnych metod wspierania rozwoju & pomagania w rozwiązywaniu problemów.
Krzysztof_400x600

Krzysztof Grabarczyk

psycholog, psychoterapeuta, coach

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną (krótko i długoterminową)
 • konsultacje dla par
 • coaching ind

W ramach psychoterapii pracuje z osobami mierzącymi się z problemami lękowymi, obniżonym nastrojem, stresem i wypaleniem zawodowym, trudnymi emocjami, problemami w relacjach z ludźmi i nieśmiałością, kryzysami w związkach oraz stojącymi w obliczu ważnych zmian życiowych.

W coachingu wspiera klientów w realizacji ich celów, m.in. poprzez rozwijanie umiejętności planowania, motywacji do działania, pewności siebie, komunikacji i radzenia sobie z emocjami. Ponadto, specjalizuje się w pracy z osobami rozwijającymi własne projekty biznesowe i przygotowującymi się do objęcia roli menedżera.

W pracy łączy metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, neurolingwistycznej-psychoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej oraz coachingu wielopoziomego. Nieustannie poszukuje „tego co działa”, dopasowując metody pracy do potrzeb i celów klienta. 

Doświadczenie zawodowe:

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z klientami od 10 lat. Doświadczenie zdobywał ponadto jako konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” oraz w ramach staży w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej i Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego.

Jako coach i trener od 2004 roku wspiera klientów indywidualnych i zespoły w rozwoju kompetencji osobistych w pracy zawodowej. Prowadzi coaching dla menedżerów, właścicieli firm i osób zainteresowanych własnym rozwojem. Prowadził również zajęcia i superwizje dla osób kształcących się w zawodzie coacha w ramach Studium Multi-Level Coachingu oraz w ramach studiów podyplomowych „Coaching w Organizacji” i „Psychologia Zarządzania Personelem” na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował również jako menedżer i konsultant.

Wykształcenie:

 • studia magisterskie Społeczna Psychologia Kliniczna – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; specjalizacje: Systemowe Interwencje Rodzinne oraz Psychologia Organizacji i Pracy,
 • studia podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny (w trakcie),
 • 4-letnia podyplomowa Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej – CTPB (w trakcie),
 • 4-letnie studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii,
 • studia podyplomowe Zarządzanie Procesowe – Akademia Leona Koźmińskiego,
 • kursy I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – CTSR,
 • Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching) – certyfikowany Coach MLC,
 • kursy Praktyk i Mistrz NLP,
 • kurs trenerski Master Business Trainer – ODiTK,
 • jest superwizorem coachingu akredytowanym przez Izbę Coachingu.
Malgorzata

Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska

Coach, tuttor, trener rozwoju potencjału

Prowadzi:

 • job coaching
 • coaching indywidualny
 • trening relaksacyjny i naukę radzenia sobie ze stresem
 • pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi

W swojej pracy koncentruje się na relacji z drugim człowiekiem i pracy na zasobach, czerpiąc z psychologii pozytywnej i korzystając z elementów neuropedagogiki, kinezjologii edukacyjnej, MBTI i NLP.

Szczególnie koncentruje się na obszarach:

 • Samopoznania i znajomości swoich mocnych i słabych stron
 • Radzenia sobie ze stresem
 • Budowania zdrowego poczucia własnej wartości
 • Odkrywania i rozwijania swojego potencjału zawodowego
 • Budowania wspierających nawyków
 • Radzenia sobie w sytuacjach społecznych w szkole, w rodzinie

Tworzyła i organizowała programy psychoedukacyjne w których wzięło udział prawie 20 000 uczestników – głównie młodzieży ze szkół średnich

W swoich działaniach kieruje się pasją i wiarą, że „Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej drogi niż świadomość tego kim jestem, dokąd zmierzam, z jakim potencjałem i co mogę oferować światu”.

Lubi pracę z ludźmi i dla ludzi, różnorodną aktywność i obcowanie z naturą a nade wszystko……ciepło domowego ogniska. Jako mama dwójki młodych dorosłych ceni sobie swoje doświadczenie rodzicielskie a także zawodowe, zwłaszcza w pracy z młodymi ludźmi, którym towarzyszy w wejściu w dorosłość i na rynek pracy.

Najważniejsze elementy edukacji:

 • Job Coaching i Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS – studia podyplomowe,
 • Ochrona Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – studia podyplomowe,
 • trening kompetencji trenerskich – kurs trenerski Train the Trainer na UOUW oraz PJM NTERNATIONAL,
 • liczne szkolenia z zakresu ochrony zdrowia jak też edukacji pozaszkolnej, neuropedagogiki w tym z zakresu kinezjologii edukacyjnej, treningu komunikacji interpersonalnej, technik relaksacyjnych radzenia sobie ze stresem, psychologii pozytywnej,
 • szkolenia i kursy z zakresu pracy z młodzieżą i rodzicami w ujęciu systemowym a także wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • różnorodne projekty dotyczące obecnego rynku pracy i nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Certyfikowany praktyk NLP – Polska Akademia NLP

Certyfikowany trener Career Direct – Trener Kompasu Kariery